images

31 Mart- 2 Nisan tarihleri arasında Avustralya’da gerçekleşen içerikle pazarlama konferansı Content Marketing World Sydney ‘de konuşulanlar, yapılan sunumlar çeşitli internet siteleri aracılığı ile dünyanın dört bir yanında haber oldu. Pazarlamanın vazgeçilmez argümanı haline gelen ve başarısı, etkisi kanıtlanan içerikle pazarlama hakkında bu konferansta dikkat çeken noktaları başlıklar halinde içerikle pazarlamanın merkezi haline gelen bloggerlarımız  ile paylaşmak istedik;

Return on Influence’ın yazarı Mark Schaefer tarafından yapılan sunumda web üzerinde iz bırakmak ve etkileşim yaratmanın yolları aşağıdaki şekilde ifade ediliyor.

contentt

Bu tabloya göre ilgili izleyici, anlamlı içerik ve tutarlı etkileşimin kesişimi size web dünyasında iz bırakmayı ve gerçek geri dönüşü sağlıyor.

İçerik Yaratma için Dört Model

İçerik üretirken kullanılabilecek 4 farklı model de Content Marketing Institute’nin Chief Stratejisti ve Managing Content Marketing yazarı Robert Rose tarafından içerikle pazarlama profesyonelleri ile paylaşıldı. Bu kapsamda içerik yaratmak için aşağıdaki 4 model belirtiliyor.

1.Şair İçerik: Markamızı izleyicimizin/takipçimizin inanç sitemine bağlamak ve ilişki yaratmak için İzleyici/takipçi ile duygusal bağı ateşleyen içerik yaratır ( Duygusal )

2.Organizatör/Düzenleyici İçerik : Takipçimizin ihtiyaçlarına ve isteklerine hitap eden içerik yaratır. Ürünün satışını kolaylaştırır. ( Farkındalık )

3.Öğüt Veren İçerik : Cevap arayan takipçiler için içerik üretir. Amacı organizasyon yaklaşımı için farkındalık yaratmak.(Sorumluluk )

4.Profesör İçerik : Güven yaratmak, ilişki inşa etmek ve organizasyonun farklılaşan yaklaşımını kurmak için içerik yaratır. (Anlamlılık)

İçerik ölçeklendirmenin 3 E’si

‘’Does Your Content Work’’ yazarı Colleen Jones’in yaptığı sunumda ise ‘’İçerik Ölçeklendirmenin 3 E’si’’nden bahsedildi. Buna göre; içerik ölçeklendirmenin 3 E’si

1.Mühendislik: Takipçilerine/izleyicilerine iyi derecede uygun hale getirilmiş içerik ulaştırması için içerik pazarlamasını nasıl ölçeklendirmeleri/derecelendirmeleri gerektiğini anlamak

2.Değerlendirme : İçeriğin etkili olup olmadığını devamlı değerlendirmek

3.Güçlendirme : Takımının İçeriğin pazarlama stratejisi ile uyum sağlayan etkili/verimli kararlar almasını sağlamak